ABC Good Morning America 2021-08-06 720P 内封+外挂英文软字幕

视频信息

时长:1小时06分58秒
大小:2.73G
清晰度:720P
语言:英语(内封英文软字幕)

截图

ABC Good Morning America 2021-08-06 720P 内封+外挂英文软字幕
ABC Good Morning America 2021-08-06 720P 内封+外挂英文软字幕

百度网盘下载

链接: https://pan.baidu.com/s/11m3LpBk4QKR_Z_eaaU2dbw 提取码: x6bt

获取更多英语学习资源可以加入精品外刊QQ群: https://enclub.com/papers/ 精品视听QQ群: https://enclub.com/video/

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

微信公众号
QQ群